Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 36 Next Page
Page Background

GÅRDSFAKTA

ÄGARE:

Peter och Ola Berg

FÖRETAG:

Gässlösa gård

ANTAL GÅRDAR:

3 st

ANTAL ANSTÄLLDA:

2 st

AREAL:

280 hektar åker och 130 hektar

skog

GRISPRODUKTION:

ca 3 800 slaktgrisar per år

ANTAL AVVANDA SMÅGRISAR:

11,2 st per sugga och kull