Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 36 Next Page
Page Background

06 2017

03

HKSCAN AGRI

UNGTJURARNA PÅ KULLA GÅRD

strosar förnöjt

omkring på halmbädden i ligghallen. När

Jonas Ekeblad

öpp-

nar grindarna ut till skrapgången lunkar de ut och tar för sig

av kraftfodret. Jonas förklarar att han tack vare ombyggnatio-

nen av ladugården har fått en smart och tidseffektiv lösning

jämfört med det tidigare systemet med uppbundna ungtjurar.

– Det går fortare att utfodra. Allt blir enklare och det är fri-

are för djuren. Ja det är väl bara fördelar, säger han.

Jonas berättar att de största anledningarna till att han

byggde om var att han inte ville ha tjurarna uppbundna

och att han numera kan göra merpar-

ten av arbetet med hjälp av traktorn

istället för att gå inne i ladugården.

När han väl hade bestämt sig för att

bygga om åkte han runt och tittade

på hur andra producenter har gjort.

Sedan vände han sig till Ydregrin-

den för rådgivning och lät därefter

en snickare hjälpa till med ombygg-

nationen. Att bygga ett nytt stall skulle ha krävt en betyd-

ligt större investering jämfört med den ombyggnation som

Jonas valde. Dessutom ville han bevara den gamla ladu-

gården, som han bedömer är minst hundra år gammal.

– Jag tycker att det är synd att riva en sådan här fin gam-

mal ladugård. Skulle jag ha byggt helt nytt så hade jag varit

tvungen att riva den, för man vill ju inte ta av åkerarealen för

att bygga ett stall till här utanför.

STRÖR HALM OVANIFRÅN

Det tog ungefär ett halvår innan ombyggnationen var klar, från

att ha sökt förprövning och investeringsstöd tills dess att stallet

var färdigbyggt. Själva byggnationen tog inte mer än en vecka.

Genom att riva några väggar, gjuta nytt golv och bygga till ett

snedtak på baksidan av ladugården kunde Jonas spara den gamla

byggnaden och samtidigt få ett lättskött stall med plats för 32

tjurar. Ydregrinden hjälpte också till med

att sätta in grindar och en kraftfoderan-

läggning med skruvar som portionerar ut

kraftfoder två gånger per dag automatiskt.

– Ungtjurarna är av tung ras och det

passar bra till utfodringssystemet där de

i sort sett får fri tillgång till kraftfoder,

säger han.

Jonas hittade även på en egen lösning

för att underlätta ströarbetet genom att bygga en enkel platt-

form högt ovanför halmbädden.

– Vi strör ovanifrån. Tidigare gick vi inne hos ungtjurarna

och det kan vara riskfyllt. De blir ganska glada när man går

därinne och det är inte så kul med 600 kilo tung tjur som är

överlycklig.

MERPARTEN AV

ARBETET GÖRS

IDAG MED HJÄLP AV

TRAKTORN

ENKEL LÖSNING

FÖR ENKEL VARDAG

TEXT OCH FOTO:

SARAH BRUZE

Jonas Ekeblad på Kulla gård utanför Mjölby ville hitta en ny lösning för

sina ungtjurar, en lösning som både gjorde hans egen vardag enklare

och gav djuren större frihet. Genom en smart ombyggnad av en befintlig

ladugård fick de ett fungerande stall med ligghall och skrapgång.