Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 32 Next Page
Page Background

vähintään kolmesta eri paikasta kasvattamoa ja

aina vähintään 20 untuvikkoa alueelta.

Mikäli tavoitteisiin ei kuvun täyttymisessä

päästä, kannattaa kiinnittää huomiota untuvik-

kojen vastaanottoon sekä erityisesti rehupape-

rin riittävään määrään. Hyvällä alkuunlähdöllä

on erittäin tärkeä merkitys lintuerän kasvuun ja

tasaisuuteen.

Olosuhteet eli lämpötila ja kosteus kasvatta-

moissa ovat hyvät sekä mittareista katsottuna että

aistinvaraisesti. Kasvattamojen olosuhteita mita-

taan useilla eri mittareilla, mutta lintujen käytös

on edelleen kaikkein tärkein mittari.

– Erityisesti ensimmäisen viikon aikana untu-

vikoita käydään aamu- ja iltakierron lisäksi tark-

kailemassa kasvattamossa useita kertoja päivässä,

Rauno Laaksonen kertoo.

Charlotan mukaan jokaisessa kasvattamossa

olosuhteiden optimointi täytyy tehdä erikseen

joka kerta.

– Samoilla säädöillä ei voida mennä kaikissa

osastoissa eikä kasvatuserästä toiseen.

TUKEA KASVATUKSEEN

Kasvattamossa kiertämisen lomassa on hyvä

vaihtaa ajatuksia neuvojan kanssa. Vaikka Char-

lotta on saanut isältään erittäin hyvän pohjan

ammattitaidolleen, ulkopuolinen asiantuntija voi

antaa uusia ideoita ja ehdotuksia kehittämään ja

tehostamaan työtä.

Kasvattamokierroksen jälkeen istutaan yhdessä

pöydän ääreen ja Santavuori kaivaa tietokoneelta

esiin tilan kasvattamokohtaiset tulokset viimeisen

vuoden ajalta. Silloin tällöin on hyvä keskustella

ja miettiä tilan vahvuuksia ja toisaalta etsiä niitä

asioita, missä voitaisiin pienellä hionnalla päästä

vielä parempaan tulokseen.

Kun tilalla on jo ennestään olemassa vahva osaa-

minen ja kokemus kasvatuksesta, ei mitään suuria

muutostarpeita yleensä havaita. Silloin neuvonta

on enemmänkin keskustelua, sparraamista ja aja-

tusten herättämistä. Santavuori sanookin tule-

vansa mielellään katsomaan lintuja vielä uudes-

taan saman kasvatuskierron sisällä.

Charlotta on isänsä mukana osallistunut jo usei-

siin HKScanin tuottajapalvelun järjestämiin kou-

lutuksiin. Kuultuaan erityisesti nuorille tuottajille

suunnatusta Kariniemen Tuottajakoulutuksesta,

halusi tytär osallistua siihen heti.

Charlotta kertoo olleensa tyytyväinen kou-

lutuksen antiin, vaikka opetuspäivät ovat olleet

pitkiä ja täynnä melko yksityiskohtaisiakin

asiantuntijaluentoja.

– Kurssilta saadun laajan materiaalin avulla

Hyvällä alkuunlähdöllä on tärkeä merkitys

lintuerän kasvulle ja tasaisuudelle.

luennoilla läpi käytyihin asioihin voi palata vielä

useita kertoja myöhemminkin. Koulutuksissa

tutustuu myös vähitellen muihin tuottajiin, joista

voi kehittyä toisiaan kannustava verkosto.

Tilakäynnin lopuksi sovitaan, että Charlotta

tulee tutustumaan broilerin teurastukseen Euran

laitokseen viiden viikon päästä, kun siellä on

menossa oma kasvatuserä. Oman teuraserän seu-

raaminen on erittäin hyödyllinen ja tehokas tapa

oppia ymmärtämään teuraslaatuun ja hylkäyssyi-

hin liittyviä tekijöitä.

VAPAA-AIKAKIN ELÄINTEN PARISSA

Eläinrakkaan Charlotan vapaa-aikakin menee

eläinten parissa. Kotoa löytyy kaksi hevosta,

kaksi koiraa ja lemmikkikani. Erityisesti ratsas-

tus ja hevosista huolehtiminen täyttää helposti

sen ajan, mitä tilalla työskentelystä ja opiskelusta

jää.

Riikka-äiti kertookin, että tytär on erittäin

tarkka ja kunnianhimoinen myös vapaa-aika-

naan. Hevoset hoidetaan ja liikutetaan joka iki-

nen päivä, säästä, juhlapyhistä ja omasta tervey-

dentilasta riippumatta.

Charlotta on myös vuosi sitten suorittanut met-

sästyskortin ja aikoo syksyllä aloittaa metsäkana-

lintujen metsästyksen.

Kasvattamojen olosuhteita mitataan

useilla eri mittareilla, joista lintujen

käytös on edelleen kaikkein tärkein.