Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 24 Next Page
Page Background

10 HKSCAN AGRI

Peter Bergin mukaan tavoitteena

on saada Gässlösan sikalan

tuotanto käyntiin vuonna 2019.

Projektiryhmä vieraili eri

sikatiloilla Euroopassa

osana projektia.

UUSIA RATKAISUJA ESIIN

Ruotsin Jordbruksverketin julistamaan kilpailuun osallistuu 11 joukkuetta, jotka

edustavat kuutta eri tuotantosuuntaa: pikkuporsaat, lihasiat, emolehmät, lypsy­

lehmät, lihanaudat ja lihakaritsat.Kuhunkin joukkueeseen kuuluu tuottaja, joka

aikoo investoida uuteen rakennukseen.

Tuomaristo valitsee kunkin sarjan kannattavimman rakennusratkaisun ja palkitsee

myös kilpailutöiden yksittäisiä älyratkaisuja kuten rakennuksen mukautettavuus,

tuotannon ympäristö- ja ilmastoystävällisyys, työympäristön turvallisuus, eläinten

hyvinvointi ja tautitartunnoilta suojautuminen.

rakentaessaan ja investoidessaan sikatalouteen. Mallisikalan

kuvista tulee osa eläintuottajille tarjottavaa palvelupakettia.

–Meille HKScanissa on selvää, että jos tavoitellaan kestävää

tulevaisuutta, meidän on löydettävä paras tapa tuottaa hyviä

eläimiä. Tässä kilpailussa kyse on pikku-

porsaista, mutta on kiinnostavaa kehittää

tulevaisuuden rakennusratkaisuja myös

muille eläinlajeille, Ohlsson sanoo.

Hän ja muut työryhmän jäsenet ovat

käyneet monilla sikatiloilla Euroopassa

ja Ruotsissa etsimässä hyviä ratkaisuja

ja inspiraatiota. Sikalan rakentamisessa

haasteena on, että eläinpaikan hinta ei

saisi maksaa enempää kuin noin 4000 euroa.

– Tiettyjen ratkaisujen osalta joudutaan varmaan

tyytymään kompromisseihin, mutta niinhän inves-

tointien kanssa aina on. Eläinten hyvinvoinnissa ei

kompromisseja tehdä, se on niin tärkeä asia ja kil-

pailuetumme täällä Ruotsissa.

KANNATTAVUUS TÄRKEÄÄ

Peter Berg muistuttaa, että ruotsalaisilla siantuot-

tajilla on rajoitteita, joilta eteläisemmillä leveys-

asteilla toimivat kasvattajat välttyvät. Esimerkiksi

kuljetukset ovat pidempiä kuin Tanskassa ja katto-

tuolien tulee kestää raskaat lumikuormat.

– Meillä on kovat vaatimukset, ja siksi on vaikeaa saada

eläinpaikan kustannukset alle 4000 euroon. Sitä paitsi täällä

pohjoisessa tarvitaan myös hyvät lämpökeskukset. 400 kilo-

watin pannujen rakentaminen ei ole sekään ilmaista.

Investointia suunniteltaessa kannatta-

vuus on tärkeä tekijä. Se on ollut pitkän

aikaa heikko, ja siksi viljelijät ovat suhtau-

tuneet viileästi uudisrakentamiseen. Ohls-

sonin mukaan myös pankeilla on ollut vai-

keuksia rahoittaa hankkeita.

– Jotta pankit uskaltaisivat rahoittaa, on

meidän pystyttävä parantamaan kotieläin-

rakentamisen kannattavuutta. On entistä

tärkeämpää etsiä investointikustannuksia alentavia keinoja,

hän sanoo.

TAVOITTEENA KASVU

Gässlösan sikalan piirustuksia viimeistellään parhaillaan.

Sitten hankkeesta tehdään raportti, joka lähetetään kilpailun

järjestäjälle. Voittaja julistetaan 8. maaliskuuta 2018. Kävipä

kilpailussa miten tahansa, Bergit aikovat viedä rakennus-

hankkeensa loppuun.

– Totta kai uskomme voittoon. Mutta meille on samanteke-

vää, voitammeko vai emme. Tavoitteemme on aloittaa raken-

nustyöt ensi vuonna ja saada tuotanto käyntiin vuonna 2019,

toteaa Peter Berg.

ELÄINTEN

HYVINVOINNISSA

EI TEHDÄ

KOMPROMISSEJA.

VICTORIA OLSSON

kehityspäällikkö,

HKScan