Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 24 Next Page
Page Background

6 HKSCAN AGRI

naapurista, kun työt elektroniikkateollisuuden yri-

tyksessä loppuivat. Osakkuus Mäkitalon Farmissa

osui heille sopivaan ajankohtaan.

Nyt nautakasvattamossa palattiin alkuperäi-

seen kokoluokkaan ja paikaksi valittiin Ernon

ja Margitin tilakeskuksen takana oleva metsä.

Kimmo Haapanen

teki kasvattamon toimin-

nallisen suunnittelun ja vuoden lopussa saa-

tiin

Koskisen Pekalta

pääkuvat ja kustannus-

arviot. Tässä vaiheessa ei vielä puhuttu omasta

alkukasvatuksesta.

Euran ympäristö- ja rakennusviranomaisista ei

osakkailla ole kuin hyvää sanottavaa. Asiat ovat

hoituneet hyvin ja kun naapuritkin suhtautuivat

hankkeeseen myötämielisesti, saatiin ympäristö-

lupa nopeasti. Investointitukipäätös saatiin maa-

liskuussa 2017 ja rakennustyöt alkoivat heti. Moto

kävi hakkaamassa puut ja kannot nostettiin tontin

laidalle kasaan kuivumaan.

Pääsiäisenä tontilla yksi kaivinkone lastasi,

kolme traktoria siirsi ja yksi kaivinkone läjitti ton-

tilta siirrettävää pintamaata. Tämän jälkeen pääs-

tiin räjäyttämään rakennuspaikkaa. Räjäytys on

Vaikka tuotanto on vasta käynnistetty,

yhtiön osakkailla on selvät suunnitelmat jatkosta.

Kasvattamoon tulee kuusi karsinaa, 24–25 son-

nia jokaiseen. Vinolla makuualueella oleva väli-

aita on betonista. Kantavina rakenteina olevat tol-

pat ovat vähintäänkin riittävän tukevat.

Kolmilokeroinen lantala tulee kasvattamon

päähän. Lantakäytävältä on suora linja ensim-

mäiseen lokeroon ja kolmannesta on suora linja

navetan taakse kuivitusta varten. Kasvattamon

toiseen päähän rakennetaan nyt samassa ura-

kassa toimistorakennus ja myöhemmin vielä

laakasiilot.

KAALIA JA SÄILÖREHUA

Tänä vuonna Mäkitalossa tehtiin säilörehua

ensimmäisen kerran yli 20 vuoteen. Urakoitsijat

tekivät rehut paaliin. Väkirehuruokinnan vaihto-

ehtoja mietittiin vielä elokuun lopulla: ostetaanko

naapurustosta viljaa vai mennäänkö ensimmäinen

talvi täysrehulla. Jatkossa on selvää, että siirrytään

viljaruokintaan.

Kaalien kauppakunnostuksesta tulee pääli-

lehtiä ja muuta sivujaetta noin 100–150 tonnia.

Vaikka kaali ei ole sonneille aivan hyvän säilö-

rehun veroista, tuo sen käyttö kuitenkin säästöä,

sillä sivujakeitten käsittely maksaa tilalle vuosit-

tain tuhansia euroja.

Peltoa tilalla on nyt noin 70 hehtaaria. Siitä

kolmannes on kaalin tuotannossa ja myös muita

vihanneksia viljellään. Nurmet kiertävät jatkossa

myös vihanneslohkoilla. Viljaa ei aiota jatkossa-

kaan viljellä.

KASVUODOTUKSIA

Vaikka tuotanto on vasta käynnistetty, yhtiön osak-

kailla on selvät suunnitelmat jatkosta. Louhintatöi-

den yhteydessä tehtiin valmiiksi tila toiselle saman-

laiselle kasvattamolle.

Viiden kilometrin matka vasikkakasvattamoon

tuntuu myös liian pitkältä. Koska vuokratiloissa

oleva kasvattamo on työläs ja jää kapasiteetiltaan

liian pieneksi toisen loppukasvattamon valmistut-

tua, tulee uuden vasikkakasvattamon rakentami-

nen myös eteen.

– Kyllä Farmille naudat kuuluvat, Esa sanoo

nojaillessaan teinikarsinan aitaan.

Omasta puolestani koen, että on hienoa tehdä

yhteistyötä tämän tyyppisen tilan kanssa ja päästä

seuraamaan sen kehittymistä. Nauta 2020 -kehi-

tysohjelma on juuri näitä tiloja varten.

TILA:

Mäkitalon Farmi Oy, Eura

TUOTTAJAT:

Esa Mäkitalo, Tuula Muuvila-

Mäkitalo, Erno Lähteenmäki,

Margit Ruotsalainen

TUOTANTO:

Naudanlihantuotanto aloitettu

25 vasikan alkukasvattamolla.

150 eläinpaikan loppukasvattamo

otetaan käyttöön marraskuussa

2017.

PELTOALA:

70 ha, viljelykasveina nurmi

sekä vihannekset, joista kaali

merkittävin.

tähän mennessä ainoa urakka, joka on myöhäs-

tyttänyt aikataulua. Aikaa piti mennä pari viikkoa,

mutta noin 10000 kuution louhimiseen kuluikin

reilusti yli kuukausi.

Tilan omana työnä tehtiin maansiirtotyöt, jonka

jälkeen paikallinen rakennusfirma tekee niin kas-

vattamon pohjat kuin itse hallin. Sama yritys myös

piirrätti rakennekuvat.

UUSI KÄÄNNE

Louhintatöiden aikaan tilanne muuttui taas:

kalkkunan tuotannon lopettanut tila muutaman

kilometrin päästä otti yhteyttä Esaan kuultuaan

Mäkitalon Farmin hankkeesta. Heille oli tullut

mieleen, että kasvattamot saattaisivat soveltua

vasikoille.

Kävimme kesäkuun alussa katsomassa halleja.

Alkukasvattamo oli puurunkoinen, ikkunaton

ja hieman kulottunut halli. Ilmanvaihtoa varten

oli hyvät tuloilma-aukot ja kaksi poistoimuria. Ja

mikä mukavinta, halliin tulee lämpö tilakeskuksen

hakelämpökeskuksesta.

Halli jaettiin kahteen osaan, pienempi juotto-

vasikoille ja isompi teineille. Kun kasvattamoon

tulee karsinat 24–25 sonnille, sama ryhmä mah-

tuu mukavasti alkukasvattamoon. Ikkunoita teh-

tiin isoihin päätyoviin teiniosastoon ja juotto-osas-

toon tehtyyn käyntioveen. Myös väliseinän yläosa

on pleksiä.

Ensimmäiset vasikat tulivat heinäkuun alussa.

Terveydenhuoltoeläinlääkäri

Heidi Härtel

ja alue-

vastaava

Hanne Lehtonen

kävivät tekemässä vasi-

koille tulotarkastuksen. Osa juotettiin tuttiämpä-

reillä, sillä juottokone ei ollut aivan valmis eikä

pantojakaan riittävästi. Vasikat pärjäsivät hyvin,

ja toinen ryhmä tuli heti ensimmäisen juottokau-

den loputtua.

Vasikoitten hoito onMargitin työtä. Hyviä vink-

kejä hän on saanut Salme Eskolalta. Osastolla on

nyt hyvin tilaa ja valoa. Työnkäytöllisesti juottamo

on raskas, sillä lanta ja kuivikkeet pitää ajaa käsin

teiniosaston puolella olevan traktorin kauhaan,

mutta tähänkin on suunnitteilla parannuksia.

KASVATTAMO NOUSEE

Uuden kasvattamorakennuksen valmistuminen on

ajateltu marraskuun alkuun, ja siihen se pitääkin

tulla, jotta teinivasikat saadaan siirrettyä alkukas-

vattamosta sinne.