06
OP-Pohjola-ryhmä 2012
Keski-Suomen Osuuspankki, avainlukuja
Pankin volyymitiedot
12/2012
12/2011
muutos
%
Asiakasmäärä
148 269
145 272
2 997
2,1 %
Omistajajäsenet
61 593
59 638
1 955
3,3 %
Pankin volyymitiedot (M€)
12/2012
12/2011
muutos
%
Talletukset
1 455,0
1 415,2
39,8
2,8 %
Henki- ja eläkevakuutukset
196,3
183,3
13,0
7,1 %
Rahastot
155,0
137,8
17,2
12,5 %
Luotot
1 892,9
1 752,0
140,9
8,0 %
Merkittävimmät sektorit
asuntoluotot
1 253,9
1 166,5
87,4
7,5 %
yritysluotot (sis. asuntoyhteisöt)
368,4
315,4
53,0
16,8 %
maa- ja metsätalousluotot
69,4
71,5
-2,1
-2,9 %
Pankin avainluvut (M€)
12/2012
12/2011
muutos
%
Liikevoitto
3,4
9,3
-5,9
-63,9 %
Tase
1 748,2
1 771,0
-22,8
-1,3 %
Järjestämättömät ja nollakorkoiset
saamiset %-luotto-ja takauskannasta
0,59
0,67
-0,1
-11,9 %
Kulujen suhde tuottoihin, %
80,6
70,7
9,9
14,0 %
Vakavaraisuussuhde
12/2012
12/2011
muutos
%
17,4
18,9
%
Asiakasjakauma sektoreittain 2012
87,9
10,4
1,7
Yritykset, yhteisöt
Maa, metsä ja kalatalous
Kotitaloudet
si kasjakauma sektoreittain 2012
%
Luotonanto 2012
Maa-, metsä-, kalatalous
Yritykset, yhteisöt
Asuntoluotot
Opintolainat
Muut henkilöluotot
4,9
19,1
65,7
2,0
8,3
u tonanto 2012
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12