07
OP-Pohjola-ryhmä 2012
Keski-Suomen Osuuspankin asiakas- ja omistajajäsenmäärät kasvoivat
tasaisesti. Vuoden 2012 lopussa pankilla oli 148 269 asiakasta ja 61 593
omistajajäsentä. Pankki- ja vakuutusasiointinsa OP-Pohjolaan oli vuoden
päättyessä keskittänyt 24 239 Keski-Suomen Osuuspankin asiakasta, lähes
3 500 enemmän kuin vuonna 2011.
Koko OP-Pohjola-ryhmän yhteisten pankki- ja vakuutusasiakkaiden määrä
kasvoi vuonna 2012 ennätyksellisesti lähes 130 000 asiakkaalla. Määrä on
seitsemässä vuodessa kaksinkertaistunut ja oli vuoden päättyessä yli 1,4
miljoonaa asiakasta. Vuonna 2012 myös vakuutusasiakkaiden määrä kasvoi
ennätyksellisesti yli 110 000 asiakkaalla noin 2,1 miljoonaan.
Asiakkaat pääsevät osallistumaan pankin toiminnan kehittämiseen. Omis-
tajajäsenet voivat vaikuttaa oman osuuspankkinsa päätöksentekoon ää-
nestämällä edustajiston vaalissa. Jokaisella jäsenellä on vaalissa yksi ääni.
Seuraava edustajiston vaali järjestetään Keski-Suomen Osuuspankissa
syksyllä 2013.
Keskittäminen palkitsee
Keski-Suomen Osuuspankki palauttaa omistajajäsenilleen huomattavan
osan tuloksestaan vuosittain OP-bonuksina. Vuonna 2012 pankki palkitsi
omistajajäseniä noin 7 miljoonan euron bonuksilla, mikä on enemmän kuin
koskaan aikaisemmin. Vuonna 2012 bonuksista hyötyi peräti 52 865 pankin
asiakasta. Henkilöä kohti bonusetu oli keskimäärin 132 euroa.
OP-bonukset ovat osuuspankin omistajajäsenen erityisetu. Bonuksia kertyy
asioinnin perusteella lainoista, säästöistä, sijoituksista ja kodin, perheen ja
ajoneuvojen vakuutusmaksuista ja niitä voi käyttää pankin palvelumaksu-
jen, Pohjolan vahinkovakuutusten ja OP-Kiinteistökeskuksen palkkioiden
maksamiseen. Vuonna 2012 Keski-Suomen Osuuspankin omistajajäsenet
käyttivät OP-bonuksia Pohjolan vakuutuslaskujen maksamiseen jo yli 3,3
miljoonan euron arvosta.
Bonusten lisäksi omistajajäsenet saavat alennuksia pankki- ja vakuutusasi-
oinnista sekä OP-Kiinteistökeskuksen välityspalkkioista. Omistajajäsenille
on yhteistyökumppaneiden kanssa sovittu myös monia valtakunnallisia ja
paikallisia, urheiluun, kulttuuriin ja vapaa-aikaan liittyviä elämysetuja.
Pohjola johtava vahinkovakuuttaja
Keski-Suomessa
Keski-Suomen Osuuspankin asiakkaat saavat pankki- ja vakuutuspalvelut
saman katon alta yhdellä käynnillä. Pohjola on Suomen johtava vahinko-
vakuuttaja. Vuonna 2012 vakuutusten myynti kehittyi hyvin ja Pohjolan
markkina-asema vahvistui myös Keski-Suomessa.
Koko maassa vakuutusmaksutuotot kasvoivat ennätykselliset 10 %. Keski-
Suomessa uusia etuasiakastalouksia tuli lähes 3 600; kasvua edellisvuoteen
oli vajaa 13 %. Pohjolan kotivakuutuspeitto Keski-Suomessa oli vuodenvaih-
teessa 23,8 %, kasvua edellisvuoteen oli 6,8 %. Henkilöautokannan vakuu-
tuksilla mitattuna Pohjolan markkinaosuus Keski-Suomessa on 28,7 %.
Pohjola Vakuutuksen Keski-Suomen myyntiorganisaatiossa asiakkaita
palvelee 56 henkilöä.
Omistajajäsen
Keski-Suomen Osuuspankin asiakas voi liittyä
pankin omistajajäseneksi maksamalla 100
euron suuruisen osuusmaksun. Omistajajäsenet
saavat heille suunnattuja OP-Pohjola-ryhmän
ja Keski-Suomemn Osuuspankin etuja ja
pääsevät vaikuttamaan pankin päätöksentekoon
edustajiston vaaleissa.
OP-bonusasiakas
OP-bonusasiakas on omistajajäsen, jonka
oma tai perheen yhteinen pankkiasiointi on
vähintään 5000 euroa kuukaudessa. Asioinnista
kertyvät OP-bonukset voi käyttää esimerkiksi
pankkipalveluiden, vakuutusmaksujen ja OPKK:n
välityspalkkioiden maksaminseen.
Pohjola etuasiakas
Pohjolan etuasiakas kuuluu talouteen, jolla
on vakuutuksia vähintään kolmesta eri
vakuutustuoteryhmästä. Etuasiakkaat saavat
erityisalennuksia vakuutusmaksuista.
Keskittäjäasiakas
Op-Pohjolan keskittäjäasiakas on OP-
bonusasiakas, joka on samanaikaisesti Pohjolan
etuasiakas. Keskittäjäasiakkaat saavat OP-
bonusasiakkaan ja etuasiakkaan etujen lisäksi
erityisetuja mm. vakuutusmaksuista.
Asiakkaat ja keskittämisedut
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12