08
OP-Pohjola-ryhmä 2012
Vahva vuosi asuntorahoituksessa
Keski-Suomen Osuuspankin asuntoluottokanta kasvoi 7,5 % vuonna 2012. Markkinakorkojen lasku tuki lainakysyntää, vaikka asiakasmar-
ginaalit hieman nousivatkin loppuvuonna. Uuden asuntolainan kokonaiskorko aleni pitkälle loppukesään asti ja pysyi myös vuoden lopussa
varsin alhaisella tasolla.
Keskustelu enimmäisluototussuhteesta eli lainakatosta vilkastui
loppuvuodesta työryhmän annettua ehdotuksensa asiasta. Vaikka
lopullista päätöstä lainakatosta ei vielä tullutkaan, myönnettiin
asuntolainoja vuoden lopulla työryhmän esityksen hengessä. En-
tistä useammassa asuntokaupassa asiakkaat käyttivät omaa rahaa
tai lisänä muutakin asuntovakuutta kuin ostettavaa kohdetta.
Koska kovin monella asunnonostajalla tai erityisesti ensiasun-
nonostajilla omarahoitusosuutta ei vanhastaan ole, on asuntoon
säästäminen ennakkoon tullut aiempaa suositummaksi. Tämä
näkyy esimerkiksi uusien avattujen Asuntosäästösopimusten (ASP)
kappalemäärissä. ASP-sopimuksia avattiin vuoden 2011 aikana
noin 2,4 % enemmän kuin vuonna 2010, mutta vuoden 2012
aikana sopimuksia avattiin jo 57,3 % enemmän kuin vuonna 2011.
2010 2011 2012
Luottokannan kasvu 2010-2012
6
6,5
7
7,5
8
1 000
1 100
1 200
1 300
Asuntoluottokanta milj. €
Luottokannan kasvu %
Asuntoluottokannan kasvu 2010-2012
Keski-Suomen OP-Kiinteistökeskus vahvisti
asemaansa ja kehitti uusia palveluita
Keski-Suomen OP-Kiinteistökeskus kasvatti omakotikaupan ja
uusien asuntojen markkinaosuuksiaan vuonna 2012, vaikka ylei-
sesti asuntomarkkinat Jyvässeudulla ja Keski-Suomessa supistuivat.
Äänekoskella yritys kasvatti markkinaosuuttaan erityisen vahvasti.
Kiinteistökeskus jatkoi asuntopalvelun kehittämistä yhdessä
Keski-Suomen Osuuspankin kanssa entistä laadukkaampaan ja
asiakkaiden tarpeita ymmärtävämpään suuntaan. Yritys toi kiinteis-
tönvalitysalalle täysin uusia palvelukonsepteja: asunnon myyjälle
suunnatun Valkoisen kirjan ja asunnon ostajan oppaan, Oranssin
kirjan. Oppaiden avulla asiakkaat saavat konkreettista ja räätälöityä
apua asunnon myynti- ja ostoprosessiin. Kirjojen rinnalle luotu
monipuolinen kumppanuusverkosto tarjoaa asiakkaille merkittävää
lisäarvoa ja kattavia kokonaisratkaisuja. Palvelutarjontaan kuulu-
vat nyt myös muuttoapu, remontti- ja siivouspalvelu, sisustus- ja
vihersuunnittelu.
Keski-Suomen OP-Kiinteistökeskus tarjoaa asuntovälityksen lisäksi
laadukkaat vuokra-asumisen ja asumisoikeusasumisen palvelut.
Päättyneen vuoden aikana yritys panosti vahvasti myös toimitilapal-
veluiden kehittämiseen ja on nyt alueensa johtavia toimitilapalvelui-
ta tarjoavia yrityksiä.
Keski-Suomen OP-Kiinteistökeskuksella on Jyväskylässä viisi
asuntomyymälää ja asuntomyymälät Äänekoskella, Saarijärvellä ja
Viitasaarella. Yritys työllistää 34 kiinteistönvälitysalan ammattilaista.
Kiinteistökeskuksen toimitusjohtajan Janne Särkän mukaan asiakkaat ovat
ottaneet Valkoisen ja Oranssin kirjan mukavasti vastaan.
Asuntopalvelut ja OPKK
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12