Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 24 Next Page
Page Background

2 HKSCAN AGRI

TILALTA HAARUKKAAN

UUSI STRATEGIAMME

on ”from farm to fork”, tilalta haarukkaan. Sen

keskiössä on kuluttaja. Meidän tehtävämme on johtaa ruoan arvoketjua

tilalta haarukkaan tavalla, jolla varmistamme vastuullisesti tuotetun,

korkealaatuisen ja terveellisen ruoan. Tämän teemme osana pitkää

arvoketjua, jossa alkutuotantomme rooli on erittäin merkittävä,

suorastaan ratkaiseva.

Tuottajayhteistyön edelleen tiivistäminen on selkeä tavoitteemme.

Haluamme olla sopimustuottajillemme paras markkinakanava ja

samalla osa heidän arkeaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että

olemme läsnä silloin, kun apuamme tarvitaan.

Tuottajapalveluiden kehittäminen on osa

strategiaamme. Olemme useamman vuoden

ajan yhteistyössä tuottajiemme kanssa kehittäneet

tuotantoa monella mittarilla arvioituna merkittävästi.

Sijoituksemme on maailman huipulla niin eläinten

hyvinvoinnin, vastuullisuuden kuin tuotannon

tehokkuudenkin osalta. Tätä haluamme edelleen

vahvistaa konserninlaajuisesti kaikilla markkina-

alueillamme.

Hyvänä esimerkkinä onnistumisesta on sopimustuottajiemme kanssa yh-

dessä kehitetty Rypsiporsas

®

Suomessa ja Rapsgris

®

Ruotsissa. Nyt kesällä

toimitimme ensimmäiset erät 100-prosenttisesti ilman antibiootteja kasva-

tettua possunlihaa Hong Kongiin. Molemmat esimerkit ovat alansa ensim-

mäisiä ja siten suunnannäyttäjiä arvoketjun alkupäässä tehtävistä innovaatiosta.

Tuotannon kehittäminen on vahva kulmakivi palveluissamme, ja siinä

arvostamme tuottajien kehitysryhmien työtä. Käytännössä tämä tarkoittaa

panostamista genetiikkaan, ruokintaratkaisuihin, managementtiin sekä

rakentamis- ja investointipalveluihin kaikissa eläinryhmissämme päämarkkina-

alueillamme Itämeren ympärillä.

Vastuullisuuteen kuuluu alkutuotannon kannattavuus. Ilman riittävää kannatta-

vuutta ei tiloilla voida investoida ja ilman investointeja ei tuotanto kehity. Eikä

kyse ole pelkästään investoinneista: on syytä myös kantaa huolta tilojen jatkajista.

Ellei tuotanto ei ole kannattavaa, tuskin jatkajiakaan on jonoksi asti.

Ruoka on tällä hetkellä erittäin trendikästä ja kotimainen tuotanto on arvossaan.

Tämä on hyvä asia meille kaikille ruoan arvoketjussa toimiville. Myös tulonjaon

arvoketjun sisällä on oltava oikeudenmukainen. Sen tavoitteen puolesta meidän

kaikkien pitää tehdä töitä.

Ulf Jahnsson

johtaja, tuottajapalvelut

ILMAN RIITTÄVÄÄ

KANNATTAVUUTTA

EI TILOILLA VOIDA

INVESTOIDA.

HKSCAN KOTITILALTA:

JULKAISIJA: HKScan, PL 50, 20521 Turku, puh. 010 570 150,

www.hkscanagri.fi

PÄÄTOIMITTAJA: Marja-Leena Dahlskog • TOIMITUSSIHTEERI: Raila Aaltonen,

raila.aaltonen@alkukirjain.fi

• TOIMITUSKUNTA: Marja-Leena Dahlskog, Ulf Jahnsson, Harri Jalli, Ulla Ketola, Pia Nybäck,

Ilkka Ojanen, Olli Paakkala, Jarmo Seikola, Jenni Siimesvaara, Marja Siltala, Sami-Jussi Talpila, Eija Talvio

• ULKOASU JA TAITTO: Miltton • PAINO: Edita Prima Oy/ ISSN 2242-153X • Osoitteenmuutoksen voi tehdä

www.hkscanagri.fi-

sivujen palauteosiossa. • KANNEN KUVA: Pasi Leino