Table of Contents Table of Contents
Previous Page  24 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 24 / 32 Next Page
Page Background

Q&A

KYSYMYKSIÄ JA V STAUKSIA

LEENA POHJOLA

tuotantoeläinsairauksien

erikoiseläinlääkäri

LINTUINFLUENSSAVIRUS

on levinnyt syksyn ai­

kana muuttolintujen mukana ja tähän mennes­

sä sitä on löytynyt muun muassa tukkasotkilta,

merikotkilta ja huuhkajilta. Erityisesti Keski-

Euroopan alueella tartunta on levinnyt myös

tuotantosiipikarjaan ja lintujen lopetukset ovat

aiheuttaneet valtavia tappioita esimerkiksi

Saksassa ja Ranskassa. Lintuinfluenssavirusta

ei ole vielä koskaan löydetty tuotantosiipikar­

jalta Suomessa.

Nyt leviävän H5N8-kannan on havaittu olevan

hyvin vakava luonnonlinnuille ja tuotantosiipi­

karjalle, mutta ihmisille se ei tiettävästi aiheuta

sairautta. Vesilinnut ovat tyypillisesti oireettomia

lintuinfluenssaviruksen levittäjiä, mutta virus voi

tarttua ja levitä kaikkien lintulajien välityksellä.

Valtioiden rajat, merialueet eivätkä aitaukset

estä lintujen liikkumista. Tämän vuoksi tuotan­

toeläintilojen ainut keino suojautua tartun­

nalta on huolehtia tarkasti omasta tilatason

tautisuojauksesta.

PIDÄ VILLILINNUT POISSA

Lintuinfluenssa leviää tautiin sairastuneiden

lintujen eritteiden, pääasiallisesti ulosteiden

välityksellä. Tämän vuoksi kaikki suorat tai välil­

liset kontaktit villilintuihin tai niiden ulosteisiin

tulee estää. Villilintujen pääsy eläintiloihin

estetään esimerkiksi verkotuksin ja lintupii­

kein. Rehut tulee suojata, sillä ulosteiden

saastuttama rehu on yksi taudin yleisimmistä

leviämisreiteistä.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira suosittaa,

ettei mitään haaskatoimintaa harjoitettaisi

75 kilometrin levyisellä rannikkokaistaleella

Kokkolasta Vaalimaalle maaliskuun loppuun

saakka. Eläinten terveys ETT ry esittää lisäksi,

että haaskat pidettäisiin vähintään kolmen ja

mieluiten kymmenen kilometrin päässä siipi­

karja- ja sikatiloista.

Eläintiloissa vierailijat tulee rajoittaa vain

välttämättömiin ja kenkien ja vaatteiden

vaihdosta sekä huolellisesta käsien pesusta

ennen eläintiloihin menoa tulee huolehtia

joka kerta. Tautisuojausta on noudatettava

myös lastauksen ja erätauon aikana. Hallissa

tulee käyttää vain pestyjä ja desinfioituja

koneita ja laitteita.

SEURAA OIREITA

Lintuinfluenssalle tyypillisiä oireita ovat yhtäk­

kinen korkea kuolleisuus ja veden- ja rehunku­

lutuksen äkillinen lasku. Muita tyypillisiä oireita

ovat hermostolliset oireet (vapina, kierokaulai­

suus), ripuli ja pään alueen turvotus.

Koska monet eri sairaudet voivat aiheuttaa

samankaltaisia oireita, on oireilun syy aina vä­

littömästi selvitettävä tarkemmilla tutkimuksilla

ja näytteenotoilla.

Lintuinfluenssan leviämisen estämiseksi

Maa- ja metsätalousministeriö on määrän­

nyt kaiken siipikarjan pidettäväksi sisällä

31.5.2017 asti.

MITEN SUOJAAN TILANI LINTUINFLUENSSALTA?

Voimakkaasti tautia aiheuttava eli korkeapatogeeninen H5N8-lintuinfluenssa

rantautui Suomeen ensimmäistä kertaa loppuvuodesta 2016.

Tuotantoeläintilojen ainut keino suojautua tartunnalta on huolehtia

tarkasti omasta tilatason tautisuojauksesta.