Table of Contents Table of Contents
Previous Page  29 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 29 / 32 Next Page
Page Background

HKSCAN AGRI

01

2017 29

TEXT:

STEFAN CLAUSSON,

FOTO:

STEFFAN SILFVERBERG OCH COOP

LAMMSAMARBETE

MED COOP

Intresset för svenskt lammkött fortsätter att öka och allt fler konsumenter efterfrågar och väljer svenskt

lammkött i butiken. Den trenden noterade Coop när de beslöt att satsa mer på det svenska lammköttet.

TILLSAMMANS MED HKSCAN

och ett antal

lammproducenter i Värmland driver Coop

ett projekt i syfte att marknadsföra och öka

tillgången på svenskt lammkött i Coops butiker.

Målsättningen är att säkra en jämnare kvalitet och

en ökad tillgång på färskt lamm året runt. Idag

står den svenska lammproduktionen för cirka

30 procent av den totala lammkonsumtionen i

Sverige, så det finns gott om utrymme för att öka

försäljningen av svenskt lammkött.

– Det är mycket intressant för oss att stötta regio-

nala grupper som Lamm i Värmland och även om

produkterna inte bara riktar sig till marknaden i

Värmland, utan också går ut på riksnivå, tycker

vi att den här typen av samarbeten – nära produ-

centledet och tillsammans med HKScan som part,

är viktigt för att kunna öka försäljningen av det

svenska lammköttet, säger

Majsan Pense

, som är

Kategorichef kött på Coop.

MARKNADSUTRYMME FINNS

Cirka 70 % av det lammkött som Coop säljer är

importerat, men det finns en uttalad ambition att

minskadettillförmånförsvensktlammkött,

liksom det finns en ambition

att öka andelen lammkött i

förhållande till andra

köttslag. Och för att

lyckas med det är

tillgången på färskt

svenskt lamm året

runt avgörande.

– Redan på 90-talet

var jag med och byggde

upp de första lammring-

arna på Gotland för att

säkra upp tillgången på

svenskt lamm året runt.

Det är ju, med tanke på den korta betessäsongen,

svårare för svenska uppfödare att kunna leverera

under hela året, men genom att jobba tillsammans

i lammringar kan olika producenter ta ansvar för

olika delar av perioderna och på så sätt säkra till-

gången på lammkött året runt, förklarar Majsan,

som har förflutet på HKScan innan hon började

jobba på Coop.

Samarbetet med producentgruppen Lamm i

Värmland är ett sätt att synliggöra lammköttet och

därmed öka försäljningen.

– Under den gångna hösten och början på

vintern hade vi flera lammproducenter från Lamm

i Värmland ute i ett antal butiker. Det är ovärd-

erligt när dessa mycket kompententa producenter

bjuder på sig själva, sina erfarenheter och sina

produkter. Det mötet med konsumenterna är

viktigt och vi hade en markant försäljningsökning

i de här butikerna, berättar Majsan.

PRODUCENT I BUTIKER

Lamm i Värmland ekonomiska förening har fun-

nits i drygt tio år och består av 15 medlemmar.

Tidigare levererade gruppen till Konsum Värm-

land. Men efter avtalet med Coop Sverige levererar

nu föreningen lammkött under varumärket Coop

till hela Sverige.

– Det är mycket glädjande att Coop har tagit till

vara på vårt koncept med närproducerat svenskt

lammkött. Tillsammans kan vi stärka kan stärka

produktionen och öka lönsamheten och på sikt

också öka vår självförsörjningsgrad på svenskt

lammkött, säger

Andreas Martelius

, ordförande

Lamm i Värmland.

Konsumtionen av svenskt lammkött har ökat

under 2000-talet. 2004 konsumerade svenskarna

0,9 kilo per person och 2015 är siffran näst intill

fördubblats till 1,7 kilo per person.

– Det är en stabil

utveckling och vi i

föreningen lägger

ner stor energi på

att fortsätta den

positiva trenden.

Bland annat genom

att aktivt finnas

i butiker. Vår butiks-

kampanj före jul upp-

skattades av både handlare

och konsumenter. Framför allt fick vi berätta om

hur vi jobbar och dessutom en möjlighet att visa

upp förädlade lammköttsprodukter, säger Andreas.

FORTSATT UTVECKLING

OCH SAMARBETE

Den här typen av butikskampanjer och en satsning

på produktutveckling ska bidra till att öka andelen

svenskt lammkött i Coops butiker.

– Förädlingen av de fina skinnpackade produk-

terna somHKScan har tagit fram är ett bra exem-

pel på framgångsrik produktutveckling. Numera

är det också självklart för oss på Coop att när vi

planerar för utrymmet i en butik ska det alltid

finnas en planerad plats för lammkött och den plat-

sen ska inte varasäsongsbunden. Lammkött ska

finnas i butiken året om, menar Majsan.

Tillsammans med med HKScan vill Coop

också arbeta för att hitta ett sätt att bättre kunna

selektera lammköttet.

– Ett exempel är att också ta till vara på fårköttet

vilket det finns en ökad efterfrågan på. Traditionellt

har vi ratat detta kött i Sverige, delvis beroende på

gamla fördomar. Men nu har vi många nysvenskar

som ser ett värde i fårköttet och då ska vi natur-

ligtvis svara upp till det behovet, säger Majsan.

Majsan Pense

Kategorichef kött

på Coop