04
OP-Pohjola-ryhmä 2012
Keski-Suomen Osuuspankki on jäsentensä omis-
tama, menestyvä ja kehittyvä paikallinen osuus-
kuntamuotoinen pankki. Pankki on osa suomalaista
OP-Pohjola-ryhmää. Perustehtävä on edistää omis-
tajajäsenten ja asiakkaiden taloudellista menestystä
ja tukea maakunnan kestävää hyvinvointia. Pankin
arvot ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä me-
nestyminen näkyvät kaikessa toiminnassa.
Keski-Suomen Osuuspankin tase oli joulukuun 2012
lopussa 1 748 miljoonaa euroa. Asiakasvaroja (tal-
letuksia, rahastoja, vakuutussäästämisen tuotteita)
pankissa oli noin 1 806 miljoonaa euroa. Tärkeimmät
liiketoiminta-alueet ovat rahoitus, varallisuudenhoito,
maksuliike ja vahinkovakuutus.
Pankki palvelee 18 konttorissa Keski-Suomen alu-
eella sekä omassa verkko- ja puhelinpalveluyksikös-
sään. OP-Pohjolan verkkopalvelutunnusten käyttäjille
on verkossa tarjolla jatkuvasti laajeneva valikoima
arkea helpottavia palveluita. Osuuspankin verkko-
palvelutunnukset toimivat myös vahvoina sähköisinä
tunnisteina.
Pankin tytäryhtiö Keski-Suomen OP-Kiinteistökeskus
Oy tarjoaa maakunnan kattavinta kiinteistönvälitys-
palvelua kahdeksassa asuntomyymälässä koko Keski-
Suomen alueella.
Keski-Suomen Osuuspankki
– vastuuta maakunnan menestymisestä
Kuva Matti Salmi
Arvot
Ihmisläheisyys
Meitä on helppo lähestyä ja olemme aidosti läsnä.
Kohtaamme asiakkaamme ja toisemme arvostaen ja empaattisesti.
Hyväksymme ihmisten erilaisuuden.
Kuuntelemme asiakastamme ja selvitämme hänen tarpeensa aktiivisesti.
Olemme avoimia ja kannustavia ja pidämme yllä iloista tekemisen meininkiä.
Vastuullisuus
Olemme luotettavia – teemme, minkä lupaamme.
Noudatamme yhdessä sopimiamme pelisääntöjä.
Kannamme vastuuta itsestämme ja omasta työstämme.
Kannamme jokainen osaltamme vastuun työyhteisömme hyvinvoinnista ja ilmapiiristä.
Kannamme yrityksenä vastuuta työntekijöistämme, ympäristöstämme ja omasta taloudestamme.
Toimimme OP-Pohjola-ryhmässä vahvistettujen yhteisten toimintaperiaatteiden mukaisesti.
Yhdessä menestyminen
Tuotamme asiakkaalle lisäarvoa - olemme yhdessä asiakkaallemme enemmän.
Kehitämme koko ajan itseämme ja toimintaamme saavuttaaksemme tavoitteemme.
Menestyksemme tuottaa meille iloa ja mahdollisuuden toimintamme kehittämiseen.
Palkitsemme yhdessä menestymisestä.
Pidämme tuloksemme kunnossa ja riskit hallinnassa.
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12